Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στις 18.00

(αναβάλλεται για 13/12) Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου

Αναβολή συνέλευσης αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου

Η προγραμματισμένη ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου για τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου αναβάλλεται και μεταφέρεται την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 18:00 στο Πολυτεχνείο (Γκίνη)

Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1581295/


Ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου για τη συνδιαμόρφωση δράσεων αλληλεγγύης την Δευτέρα 11 Δεκέμβρη στις 18:00 στο Πολυτεχνείο (Γκίνη).

Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/72194/