τι; : καφενείο θεματική : από : Λαϊκή Βιβλιοθήκη

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.00

New wave-post punk βραδιά

ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗ ΛΑΊΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Document in PDF format:

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Δεκέμβριος 19h