Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.30

Σεμινάριο Ιστορίας - Απελευθερωτικά Κινήματα της Λατινικής Αμερικής

Ανοιχτά μαθήματα-σεμινάρια Ιστορίας στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο, Φαβέλα. Η περίοδος που θα μελετήσουμε αρχίζει από τη Γαλλική Επανάσταση 1789 μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παραπάνω περίοδος θα μελετηθεί σε επιμέρους ενότητες, με κριτήρια κυρίως θεματικά. Στα δύο πρώτα σεμινάρια θα μελετήσουμε τη Γαλλική Επανάσταση, ιστορικό πλαίσιο, αξιολόγηση, διατύπωση κρίσεων, το κληροδότημα της στους επόμενους αιώνες. Τα σεμινάρια συντονίζει η Άννα Μπουρδάκου

https://www.facebook.com/groups/3583669446207…

2 people, text