Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 στις 15.30

Πανελλαδική Συνέλευση (διήμερη)- Ταμείο Αλληλεγγύης φυλακ. & διωκ. αγωνιστών

Τοποθεσία: Αθήνα,Eξάρχεια / Πολυτεχνείο(Κτίριο Γκίνη ή Μηχανουργείο)

Το Σαββατο 16 Δεκέμβρίου(ώρα 15:30) και την Κυριακή 17 Δεκέμβρίου(ώρα 12:00) θα συνεχιστεί η παννελλαδική συνέλευση του ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών.

Στηρίζουμε τους φυλακισμένους αγωνιστές υλικά-ηθικά-πολιτικά!!!!

(Κτίριο Γκίνη ή Μηχανουργείο)

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/72301/