Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.00

Συνέλευση για τη δημιουργία Αυτόνομης Συνέλευσης για το ΤΕΙ Ηρακλείου

Συνέλευση για τη δημιουργία Αυτόνομης Συνέλευσης για το ΤΕΙ Ηρακλείου

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/72320/