τι; : πάρτυ από : ΚΑΡΦΙ ΕΑΑΚ ατελές

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 στις 23.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Party οικ. ενισχυσης

παρτυ οικονομικης ενισχυσης του σχηματος ΚΑΡΦΙ ΕΑΑΚ

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Δεκέμβριος 02h