Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 στις 20.00

Hip hop live

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα της κατάληψης Apertus

πηγή : https://radiourgia.squat.gr/2017/12/22/hip-ho...