Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στις 20.30

Ενημέρωση-συζήτηση με σύντροφο από την Πολωνία