Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 στις 19.30

Σεμινάριο ιστορίας: Η Ελλάδα από το 1832 μέχρι τις απαρχές του Μεγάλου Πολέμου

Φαβέλα: Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Φαβέλα - Free Social Center Favela: Σήμερα στις 7:30

Σήμερα στις 7:30 όπως και κάθε Τρίτη, συναντιέται η ομάδα ιστορίας στη Φαβέλα.

πηγή : https://www.facebook.com/freesocialcenterfave…