Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 στις 17.00

Συνέλευση της Λέσχης Εργαζομένων και Νεολαίας Ελληνικού Αργυρούπολης

Το Σάββατο 13/1 στις 17:00 θα γίνει η πρώτη συνέλευση της λέσχης στον χώρο της.Η πάρουσία όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Ιανουάριος 13h