τι; : προβολή θεματική : από : Class gross plan

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στις 19.30

Προβολή Ταινίας: Coup pour Coup(1972)

Προβολή για την μνήμη και την κυκλοφορία των προλεταριακών αντιστάσεων,

Document in PDF format:

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Ιανουάριος 20h