Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 στις 11.00

Φροντίδα των δέντρων που φυτεύτηκαν και προετοιμασία του χώρου του σπορείου

Αλλαγή ώρας & ημέρας ανοίγματος του Αγρού από 13/1/2018

Από αυτό το Σάββατο, 13/1, το σταθερό άνοιγμα της κατάληψης θα γίνεται κάθε Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 2. Κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνονται στο blog εργασίες και δραστηριότητες που θα γίνονται σ' αυτό, οι οποίες θα συναποφασίζονται και θα προγραμματίζονται στη συνέλευση της Κυριακής. Οι επιπλέον ημέρες ανοίγματος που θα γίνονται μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώνονται στο blog και με τις αφίσες των εκδηλώσεων του μήνα.

Αυτό το Σάββατο θα γίνει φροντίδα των δέντρων που φυτεύτηκαν και προετοιμασία του χώρου του σπορείου.

πηγή : http://agros.espivblogs.net/2018/01/11/αλλαγή…