Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στις 18.00

Βιβλιοπαρουσίαση: "Ο ήλιος της αναρχίας ανέτειλε"