Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στις 21.00

Tango Bar

Tango Bar στον ΕΚΧ Αλιμούρα για οικονομική ενίσχυση του χώρου