Σάββατο 26 Μαρτίου 2011 στις 14.00

Καθαρίζουμε και γνωριζόμαστε στην κατάληψη του Παπουτσάδικου

image attachment

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Μάρτιος 19h