Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 23.00

Post punk live explosion!

Pol Pot (Σαραγόθα , ισπανία)

Chain Cult (Αθήνα)

Σκοτοδίνη (Janina)

πηγή : http://studiofromthedown.squat.gr
πηγή : email που λάβαμε στις 2 Φεβρουάριος 15h