Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 στις 19.00

Workshop secure your data

για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας στους υπολογιστές