Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στις 19.00

Αντιφασιστική συνέλευση

Πέμπτη 7.00 μ.μ. στο Πάράρτημα, Αντιφασιστική συνέλευση για τον συντονισμό των δράσεων και τη συνέχιση του αντιεθνικού και αντιφασιστικού αγώνα.

Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν μπορεί παρά να είναι αγώνας συνολικός,

καθημερινός και πολύμορφος, απέναντι σε κράτος και κεφάλαιο, που τον γεννούν,

τον αναπαράγουν και τον συντηρούν.

Αντιφασίστριες-ες, αναρχικές-οι, αντιεξουσιαστές-ιες, σύντροφοι-ισσες

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73065/