Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 19.00

Φως και χρωμα: Ένα ταξίδι ύλης και ενέργειας

πηγή : http://mikropolis.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 8 Φεβρουάριος 00h