Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 στις 20.00

Προβολή "Το Πείραμα"

Την Τρίτη στις 20.00 στο ισόγειο της Α'ΦΕΠΑ βλέπουμε όλες/οι μαζί την ταινία "Το Πείραμα".

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Φεβρουάριος 17h