Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 στις 12.00

Antifa διαδήλωση

πηγή : https://autonomeantifa77.wordpress.com/