Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στις 20.00

Συλλογική κουζίνα

Δευτέρες στις 20.00 μαζευόμαστε, μαγειρεύουμε και τρώμε συλλογικά στο 2ο όροφο της Α' ΦΕΠΑ.

πηγή : http://common-multiple.espivblogs.net/2018/02…