Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 στις 18.30

Τρομοδικαιοσύνη και αντιστάσεις

Τρομοδικαιοσύνη και Αντιστάσεις

Σκλήρυνση του δικαστικού μηχανισμού και πρωτοβουλίες ενάντια στα ΠΚ187 και ΠΚ187Α

Εισηγήσεις

  • Τάσος Θεοφίλοιυ, συγγραφέας
  • Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
  • Γιώργος Κυρίτσης, δικηγόρος

Διοργάνωση

  • Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
  • Δικτύωση για τη Ριζοσπαστική Αριστερά
  • ΟΝΡΑ/ Ανασύνθεση

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Φεβρουάριος 15h

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Φεβρουάριος 15h