Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 στις 12.00

Τσιπουρο-ρακο-Καφενείο

19/2 Τσιπουρο-ρακο-Καφενειο από τις 12:00 το πρωί στην κατάληψη ντουγρού!

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/2018/02/13/tsipouro_…