Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 στις 20.00

Προβολή & συζήτηση: 13th

Κάθε Πέμπτη, στις 20.00 προβολές στο Κ*Βοξ. Μετά το πέρας της προβολής ακολουθεί συζήτηση

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73165/