Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στις 20.00

Αντιφασιστική Συνέλευση

Θέματα:

1. Τελική επικύρωση υλικού αντιπληροφόρησης (κείμενα, αφίσα)

2. Οργάνωση δράσεων αντιπληροφόρησης

3. Άλλα θέματα

η τακτική συνέλευση της 3ης Δευτέρας του μήνα αναβάλεται για:

Δευτέρα 26/2/18 στις 20:00 στην κατάληψη Ευαγγελισμού

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73177/