τι; : καφενείο θεματική : φεμινισμός από : wildcat

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στις 19.00

Γυναικείο καφενείο

Γυναικείο Καφενείο 20.02.2018 στις 19:00. Η αφίσα σε καλύτερη ανάλυση στο site της Wildcat

https://wildcatpatra.files.wordpress.com/2018/02/gynaikeio-20-15-2-18ceb3cf85cebdceb1ceb9cebaceb5ceb9cebfcebaceb1cf86ceb5cebdceb5ceb9cebf.jpg

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2018/02/16/απο…