Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 στις 18.00

Μικροφωνική υπεράσπισης της Libertatia & προπαγάνδισης της διεθνιστικής πορείας

δράσεις υπεράσπισης της κατάληψης και προπαγάνδισης της διεθνιστικής πορείας

Πέμπτη 22/2 στις 18.00: μικροφωνική Καμάρα
Τρίτη 27/2 στις 16.30: μικροφωνική έξω από την κατάληψη
Τρίτη 27/2 στις 18.00: πορεία γειτονιάς για την υπεράσπιση της κατάληψης και προπαγάνδισης της διεθνιστικής πορείας στις 10/3

πηγή : http://libertatiasquat.blogspot.gr/2018/02/bl…