Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στις 19.00

Εκδήλωση-συζήτηση: Λογοτεχνία νουάρ και κοινωνικά κινήματα στη Λ. Αμερική

πηγή : http://akoixi.espivblogs.net/σάββατο-17-μαρτί…