Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 στις 18.30

Μάθημα ελληνικών

Μαθήματα ελληνικών

Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη,το αυτομορφωτικό μας κέντρο λειτουργεί τις συνηθισμένες ώρες και εστιάζεται στα μαθήματα ελληνικών για πρόσφυγες,για διεθνείς συντρόφους και δίνει έμφαση στα θέλω του κάθε ενός και στον τρόπο που θέλει να προσεγγίσει την γλώσσα και τις ιδιαιτερότητες της.Δεν δεχόμαστε αυθεντίες και τακτικές αποστήθισης.Επίσης θεωρούμε πολύ σημαντική την επέκταση της δομής χρονικά και τακτικά σε περισσότερες μέρες την εβδομάδα.Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ας προσέλθει πάρ'αυτα.

Rosa De Foc

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73265/