Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 στις 18.00

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας

18:00 - 24:00 Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας

07/03/2018 18:00 - 24:00 Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας

Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας

«Μακρύς ο Δρόμος για την Ελευθερία…»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναλυτικά ή τυχόν αλλαγές θα βρείτε εδώ

πηγή : https://www.embros.gr/07-03-2018-14-00-23-30-…