Παρασκευή 25 Μαίου 2018 στις 23.00

DIY Live [Head On/Ρεύμα 102/The Genetik Pets/Άδειες Μέρες]

Head On (athens)

Ρεύμα 102 (thessaloniki)

The Genetik Pets (athens)

Άδειες Μέρες (kozani)

πηγή : http://studiofromthedown.squat.gr/2018/05/15/…