τι; : δίκη θεματική : φύλο

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 στις 11.00

Συγκέντρωση στα Δικαστήρια- ''Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου''

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Μάρτιος 13h