Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στις 19.00

Workshop: Καθημερινή φροντίδα και "υγιεινή" υπολογιστών

Καθημερινή φροντίδα και υγιεινή υπολογιστών

Εργαλεία και συμβουλές για τη συντήρηση και εγκατάσταση Windows, παρουσιαση εγκατάστασης Linux (Mint/Ubuntu)

14/3 19:00 :: Workshop: Καθημερινή φροντίδα και "υγιεινή" υπολογιστών
19/3 21:00 :: Reclaim Mondays: Vol2 Florar edition
23/3 18:00 :: Αντιπατριωτικό αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου
25/3 14:00 :: Συλλογική Κυριακάτικη Κουζίνα