Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στις 19.30

Εκδήλωση: "Βασικό εγγυημένο εισόδημα" vs μείωση του βασικού χρόνου εργασίας