Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 18.00

Αντιπατριωτικό αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου

Η χρυσή μεταγραφή του Β. Ρομφέη και λίγα πράγματα για το εθνικό.

14/3 19:00 :: Workshop: Καθημερινή φροντίδα και "υγιεινή" υπολογιστών
19/3 21:00 :: Reclaim Mondays: Vol2 Floral edition
23/3 18:00 :: Αντιπατριωτικό αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου
25/3 14:00 :: Συλλογική Κυριακάτικη Κουζίνα