Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 στις 12.00

Καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης

Παρασκευή 16/3 καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης 12:00 - 14:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μάρτιος 12h