Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στις 12.00

Μικροφώνικη αλληλεγγύης στις εκκενωμένες καταλήψεις Ζαίμη11, Gare, Ματρόζου45

από @

Μικροφωνική συγκέντρωση αλληλεγγύης στις εκκενωμένες καταλήψεις Ζαίμη11, Gare, Ματρόζου45
17/3/18 στις 12 το μεσημέρι στην κατάληψη Παραρτήματος.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/73715/