Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 στις 19.00

Antifa εκδήλωση Χ 2

…από τις 19.00 από το antifa BZ project.

σε μορφή pdf εδώ

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2018/03/21/ant…