Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στις 20.00

Προβολή ταινίας: ο Πέτρινος γάμος