Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 στις 19.30

Προβολή της Ταινίας Xenia & συζήτηση

ακριβής τοποθεσία : στον εξώστη της 108

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Μάρτιος 19h