Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στις 12.00

Καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης

Παρασκευή 30/3 καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης 12:00 - 14:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Μάρτιος 01h