Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 στις 12.00

Καφενείο-Βιβλιοθήκη

11/4 στις 12:00-14:00 Καφενείο-Βιβλιοθήκη στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Απρίλιος 11h