Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 στις 21.00

Bar soul jazz blues

για την οικονομική ενίσχυση του γυμναστηρίου της κατάληψης 111

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Απρίλιος 23h

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Απρίλιος 23h