Κυριακή 20 Μαίου 2018 στις 14.00

1ο τακτικό συνέδριο της Αναρχικής Ομοσπονδίας

19,20/05.2018 12:00 - 20:00 2ο Πανελλαδικό Συνέδριο Αναρχικής Ομοσπονδίας

Το διήμερο 19 & 20 Μαΐου 2018, λοιπόν, θα διεξαχθεί το 1ο τακτικό συνέδριο της Αναρχικής Ομοσπονδίας . Σε αυτό θα ολοκληρωθούν και θα επικυρωθούν οι αλλαγές στο καταστατικό που αφορούν τη δομή, την εσωτερική λειτουργία καθώς και τις θέσεις που θα συμπληρωθούν με τα συνθετικά κείμενα για τις προς συζήτηση θεματικές του προσυνεδριακού διαλόγου. Οι θεματικές αυτές είναι: Ταξικό ζήτημα, Έμφυλο ζήτημα, Ιμπεριαλισμός, το ζήτημα των ουσιών. Ο προσυνεδριακός διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο διαλόγου για όλες τις θεματικές, ούτε η κάθε ομάδα δεσμεύεται να ακολουθήσει κάποιον συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης της θέσης της. Έτσι για κάποιες θεματικές η τελική θέση της Ομοσπονδίας είναι αποτέλεσμα διαλόγου που έγινε επί ολοκληρωμένων εισηγήσεων, γραπτών τοποθετήσεων σε μορφή bullets ή και προφορικών τοποθετήσεων στις δια ζώσεις πανελλαδικές συναντήσεις της Α.Ο. Κατά συνέπεια δεν είναι τεχνικά δυνατό να δημοσιοποιηθεί όλος ο προσυνεδριακός διάλογος. Αυτό που είναι εφικτό να κατατεθεί δημόσια είναι τα ολοκληρωμένα κείμενα συλλογικοτήτων για κάποιες από τις θεματικές. Για το ζήτημα της δομής δεν υπήρξαν γραπτές τοποθετήσεις, καθώς οι προτάσεις για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας γίνονταν στις διά ζώσης διαδικασίες της Α.Ο. βάσει των ελλείψεων που όλοι/ες αντιμετωπίζαμε και για τις οποίες αναζητούσαμε τρόπους βελτίωσης από κοινού.

Στο ίδιο πλαίσιο έχουν ανακοινωθεί εκδηλώσεις με ευθύνη συλλογικοτήτων της Α.Ο. με σκοπό τον δημόσιο διάλογο για τις υπό συζήτηση θέσεις, στην Αθήνα, τη Θήβα και τη Λαμία.

Ακολουθεί η ατζέντα του διημέρου:

1η Ημέρα:

Παρούσες στο διάλογο της πρώτης ημέρας θα είναι οι συλλογικότητες της Αναρχικής Ομοσπονδίας, καθώς και συγκεκριμένες καλεσμένες συλλογικότητες και άτομα. Θα γίνουν οι τελικές τροποποιήσεις στα συνθετικά κείμενα για τις θεματικές και θα επικυρωθούν οι αλλαγές και οι προσθήκες. Οι συλλογικότητες θα τοποθετηθούν για κάθε μία από τις θεματικές της πρώτης ημέρας. Οι καλεσμένες συλλογικότητες και άτομα θα μπορούν να τοποθετηθούν για κάθε θεματική χωριστά και η άποψη τους θα λαμβάνεται υπόψη συμβουλευτικά στην σύνθεση της τελικής θέσης της Ομοσπονδίας, η οποία θα καταγραφεί στο καταστατικό της.

Οι θεματικές είναι:

Α. ΔΟΜΗ

Αλλαγές στη δομή και την λειτουργία της ΑΟ

Β. ΘΕΣΕΙΣ

Β1. Θέση για το ταξικό ζήτημα,

Β2. Θέση για το έμφυλο ζήτημα,

Β3. Θέση για τον ιμπεριαλισμό,

Β4. Θέση για το ζήτημα των ουσιών

2η ημέρα:

α. Παρουσίαση του νέου πολιτικού/ενημερωτικού portal μελών και όχι μόνο της αναρχικής ομοσπονδίας

β. Ανοιχτή δημόσια συζήτηση επί της θεματικής «Η σημερινή συγκυρία στην περίοδο κάμψης των κοινωνικών αγώνων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η πολιτική ανασυγκρότηση και η απάντηση του αναρχικού κινήματος».

Η θεματική είναι σκόπιμα ευρεία. Πιθανές αλλά όχι αποκλειστικές ή απαραίτητες αιχμές της, όπως έχουν αναδειχθεί από τις ίδιες της συλλογικότητες της Α.Ο., μπορούν να είναι:

- Η νέα συγκυρία όπως διαμορφώνεται μετά το 4ο μνημόνιο.

- Οι τακτικές του κινήματος σχετικά με τα νέα μέτρα, τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τους τοπικούς-κοινοτικούς αγώνες (π.χ. Σκουριές), τα σωματεία βάσης, τα φοιτητικά συνδικαλιστικά σχήματα, τις δομές ταξικής αυτοάμυνας.

- Ο οργανωτικός δυϊσμός. Η ανάγκη για την ταυτόχρονη οργάνωση των αναρχικών σε πολιτικές συλλογικότητες και ταξικά σχήματα. Η διάκριση των δύο αυτών οργανωτικών μορφών. Τι έχει να προσφέρει η ομοσπονδιακή οργάνωση των αναρχικών και γιατί κρίνεται ως επιτακτική.

- Η άνοδος του εθνικισμού στα Βαλκάνια και η αναρχική απάντηση.

- Το μακεδονικό ζήτημα.

- Ο κοινωνικός εκφασισμός στην Ελλάδα.

- Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

- Το μεταναστευτικό ζήτημα.

- Η αναρχική στάση σε περίπτωση πολέμου τοπικών ή πιο διευρυμένων διαστάσεων

κ.α.

Η 2η ημέρα του συνεδρίου είναι ανοιχτή σε όποιον και όποια επιθυμεί να παρευρεθεί, συλλογικά ή ατομικά. Πρόκειται για μία δημόσια συζήτηση κατά την οποία όλοι και όλες θα μπορούν να τοποθετηθούν, ενώ οι συλλογικότητες της Αναρχικής Ομοσπονδίας θα κάνουν τι δικές τους τοποθετήσεις, χωρίς κάποια κοινή εισήγηση της ομοσπονδίας.

Ο στόχος αυτής της κουβέντας, και μάλιστα αφιερώνοντας σε αυτή τη 2η μέρα του συνεδρίου μας είναι ο επίκαιρος εμπλουτισμός του διαρκούς συλλογικού στοχασμού μας, όσο και του κινήματος, πάνω στη χάραξη μιας ικανής επαναστατικής στρατηγικής στη συγκυρία. Η Αναρχική Ομοσπονδία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τη συζήτηση που θα γίνει και τα πολιτικά σκεπτικά που θα τεθούν σε αυτή ως αφετηρία, ως πρώτη ύλη και κινητήριο δύναμη για τον καθορισμό των πολιτικών της προτεραιοτήτων στην μετά το συνέδριο πολιτική της ατζέντα και κινηματική της παρουσία.

Στόχος είναι επίσης η γνωριμία και η ζύμωση με συλλογικότητες και μεμονωμένα άτομα που θα επιλέξουν να τοποθετηθούν, ελπίζοντας ότι κάθε διαδικασία διαλόγου, ανεξαρτήτως ευρύτερων πολιτικών συμφωνιών και διαφωνιών, μας φέρνει πιο κοντά σε δημιουργία ενός υποβάθρου συνδιαμόρφωσης, συμπόρευσης και αλληλοσεβασμού.

Αναρχική Ομοσπονδία

anarchist-federation.gr
info@anarchiexst-federexation.gr
twitter: witter.com/anarchistfedGr
fb: facebook.com/anarxikiomospondia2015/

πηγή : https://www.embros.gr/1920-05-2018-12-00-20-0…