τι; : προβολή θεματική : από : provolara movies experiment

Τετάρτη 16 Μαίου 2018 στις 21.30

Προβολή: Durak (2014)

  • 18/4 :: Slava (2016)
  • 16/5 :: Durak (2014)

slava2

Προβολές δύο ταινιών τις 3ες Τετάρτες του Απρίλη και του Μάη, απο την Provolara Movies Experiment. Σε μορφή pdf εδώ

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2018/04/14/προ…