Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στις 21.00

προβολή/συζήτηση: The Long Good Friday

Προβολή ταινίας:
The Long Good Friday (114', John Mackenzie)

Συζήτηση: Θατσερισμός και ενσωμάτωση της οικονομίας του εγκλήματος

Θα ακολουθήσει καφενείο με βρετανικό αντιθατσερικό πανκ