Παρασκευή 4 Μαίου 2018 στις 20.30

προβολή: Under the Shadow

Προβολή ταινίας

Under the Shadow (84', Babak Anvari)

θα υπάρχει έντυπο υλικό σχετικά με τις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν