Παρασκευή 11 Μαίου 2018 στις 19.00

Παρουσίαση - Συζήτηση: Γερμανία 1918 - 1921, επανάσταση και αντεπανάσταση

Παρουσίαση - Συζήτηση

Γερμανία 1918 - 1921

Επανάσταση και αντεπανάσταση

Εισήγηση από Coghnorti