Σάββατο 19 Μαίου 2018 στις 19.30

Παρουσίαση - Συζήτηση: Μεταφράσεις σε συριακό έδαφος

Παρουσίαση - Συζήτηση

Μεταφράσεις σε Συριακό έδαφος: Συλλογή κειμένων για τη Rojava και το Ισλαμικό κράτος.

Πάνω στο βιβλίο της μεταφραστικής ομάδας "the ajanib project"